Welkom!

Allereerst welkom op de site van de Jongerenraad van Altena. Hier vindt u alle informatie over het reilen en zeilen van de Jongerenraad!

Over ons

De Jongerenraad Going4Altena bestaat uit een groep enthousiaste jongeren die zich inzet voor de belangen van de jongeren in de gemeente Altena. Wij bestaan momenteel uit 18 jongeren met een leeftijd van 15 tot 23 jaar. We vertegenwoordigen momenteel 10 kernen van de gemeente Altena. De jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad over allerlei onderwerpen waarmee jongeren te maken hebben in Altena.

 Bekijk ook onze andere kanalen waar wij actief op zijn!

Instagram: goingforaltena

Facebook: Jongerenraad Going4Altena

Daarnaast zijn wij geregeld te zien op Altena TV en te horen op Radio A-FM


Overzicht Leden

undefined

De vergaderingen

Vergaderen …: het eerste wat in je op komt is misschien wel: ‘saai’.
Dat is het algemene beeld van vergaderingen ten minste. Wij snappen dat velen hier zo over denken. Maar onze vergaderingen zijn alles behalve saai! Éen keer in de maand komen alle leden van de jongerenraad samen in De Werf. Dat is het voormalige gemeentehuis van Woudrichem.
Hier praten en discussiëren wij met elkaar over interessante onderwerpen, die jou aangaan.
We vergaderen aan de hand van een agenda. Hierop staan de punten, die we behandelen tijdens de vergadering. De thema’s zijn bijvoorbeeld: de drugsproblematiek in Altena, verlichting, jeugd en geld, circulaire economie, maar ook hoe we onze jongerenraad promoten onder de mensen. Dit doen we door bijvoorbeeld radio-uitzendingen voor te bereiden. We zijn maandelijks te beluisteren bij radio OK-FM!
Het mooie aan vergaderen met leeftijdsgenoten is dat iedereen zijn eigen mening heeft. Samen komen we tot perfecte ideeën, waar ook echt door wethouders en gemeenteraadsleden naar geluisterd wordt.

Leuk om te weten is dat alles wat tijdens onze vergadering gezegd wordt, wordt opgeschreven.
Notuleren noemen we dat. Zo kan iedereen na de vergadering terug lezen wat er precies gezegd of afgesproken is. Dit is een van de taken van de griffier. De griffier is een belangrijke persoon binnen een raad. Zo ook bij ons. Naast het notuleren beheert hij of zij alle documenten, die door de leden gemaakt zijn: zoals de voorstellen, die wij doen richting de gemeenteraad.
Ben jij enthousiast geworden door al die mooie verhalen op onze website en wil je eens een keer een vergadering van ons bijwonen?
Dat kan! Stuur een mail naar onderstaand adres of neem contact met ons op via een van onze socials.

info@jongerenraadgoing4altena.nl

Oorsprong Jongerenraad Going4Altena

De Jongerenraad Going4OneAltena was oorspronkelijk een icoonproject in het kader van de eenwording van de drie gemeentes Woudrichem, Aalburg en Werkendam. De raad vertegenwoordigt de jongeren uit het Land van Heusden en Altena. De jongerenraad is officieel beëdigd op 2 april 2019. De leeftijden variëren van 12 tot en met 23 jaar. Deze raad denkt actief mee in de ontwikkeling van een brede toekomstvisie voor de nieuwe gemeente ALTENA.

Focus

De raad is voor ALLE jongeren het aanspreekpunt. En zij kunnen verwachten dat hun kwesties aandacht krijgen. De Jongerenraad adviseert de huidige gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen, waarmee jongeren te maken hebben.  

De Jongerenraad Going4OneAltena zich onder andere op de volgende punten:

1. De faciliteiten, die er voor jongeren zijn in de gemeente Altena, zijn ontoereikend. Wij gaan onderzoeken welke faciliteiten de hoogste urgentie hebben en wij zullen de gemeenteraad daarover adviseren om tot actie over te gaan. Inspreken tijdens de Altenatafels in december 2019. 2. De onderlinge verbondenheid tussen de drie oude gemeenten willen wij vergroten door middel van het laten kennismaken van burgers uit verschillende kernen met elkaar. 

3. We willen jongeren op een leerzame en praktische manier laten kennismaken met de circulaire economie. Zo willen wij bijdragen aan het voorbereiden van de jongeren in Altena op een duurzame toekomst. Inspreken in oktober 2019 tijdens de Altenatafels. 

4. Het drugsprobleem in de gemeente Altena is nog steeds een groot probleem. Wij willen met voorlichting en met een structurele aanpak het drugsgebruik terugdringen in Altena.  

5. Veiligheid is van groot belang. Het bevorderen van de verkeersveiligheid in de gemeente Altena, met name op het gebied van verlichting op en rond fietspaden heeft onze aandacht.  

6. De Jongerenraad Going4Altena blijft bezig met het werven van leden om ervoor te zorgen dat onze oren en ogen verspreid zijn en blijven. 

7. Via onder andere de radio, Facebook, Instagram en onze website zijn wij te volgen.

8. Financiële lasten en schulden stijgen voor jongeren steeds verder. Jongeren moeten op een eerlijke en onafhankelijke manier worden voorgelicht over de gevolgen van leningen en moeten adequate ondersteuning krijgen bij mogelijke schulden. Inspreken in november 2019 tijdens de Altenatafels.

9. Naast het feit dat wij ons bezighouden met serieuze onderwerpen, is er ook ruimte voor ontspanning. Zo doen wij tweemaal per jaar een leuke en leerzame activiteit met zijn allen.
De Jongerenraad Going4Altena heeft bovengenoemde onderwerpen reeds op de politieke agenda geplaatst of zal dit in het komende jaar gaan doen.  

Ons doel is om met concrete voorstellen en adviezen gevraagd en ongevraagd naar de gemeenteraad te komen. Wil je met ons meedenken of heb je ideeën of vragen, dan kun je contact opnemen met de Jongerenraad Going4Altena.

E info@jongerenraadgoing4altena.nl

W http://www.jongerenraadgoing4altena.nl

Je kunt ons ook contacten via Facebook en Instagram.