2021

Installatie nieuw bestuur Jongerenraad

Op 4 januari was de eerste vergadering van de Jongerenraad voor het nieuwe jaar, en het was gelijk een bijzondere vergadering. Na bijna 4 jaar als voorzitter heeft Jacco zijn voorzittershamer overgedragen aan Koen. Daarnaast is ook Nick afgetreden na bijna 4 jaar vicevoorzitter en heeft zijn taken overgedragen aan Lisa. De rest van het bestuur bestaat uit griffier Marissa, Penningmeester Bram en Algemeen bestuurslid Ralph. 04-01-2021

Jacco geeft de hamer aan Koen