Projecten

Jeugd en Drugs

Het project Jeugd & Drugs gaat over het verminderen van drugsgebruik in de gemeente. Daarvoor zijn de laatste jaren hard aan de slag gegaan. Wij hebben al verschillende dingen gedaan om erachter te komen hoe wij dit precies willen gaan aanpakken. Wij hebben een paar maanden geleden een vergadering gehad met alle drie de burgemeesters en mensen die gespecialiseerd waren op dat gebied, een wijkagent is langskomen om hierover te vertellen, verschillende leden zijn ook al naar een aantal bijeenkomsten gegaan over drugs. Met al die informatie hebben wij advies uitgebracht voor de fusieraad. Hij werd heel positief ontvangen. Nu moeten wij door pakken en samen met de gemeente aan de slag om onze prachtige gemeente Altena een betere plek te maken!

Verkeersveiligheid

Een van onze werkgroepen is verkeersveiligheid. De fiets is voor jongeren het belangrijkste vervoersmiddel, jongeren gebruiken het vervoermiddel zeer frequent. We vinden de veiligheid van jongeren erg belangrijk, ook op de fiets moeten de jongeren zich veilig voelen. Het afgelopen jaar hebben we als projectgroep hard gewerkt aan een voorstel voor de toenmalige fusieraad. We hebben als eerste een onderzoek gedaan door middel van een enquête, deze hebben we verspreidt onder driehonderd jongeren. Hieruit bleek dat het overgrote deel van de jongeren vond dat de fietsverlichting onvoldoende was. In de enquête hebben we ook onder andere gevraagd of de jongeren specifieke routes konden aanwijzen waar de verlichting onvoldoende was. De jongeren konden zeker een aantal routes opnoemen, de meest genoemde hebben we onderzocht. We hebben de huidige situatie onderzocht, fietsers geteld en ook de hulp ingeschakeld van een deskundige. Zo kregen we een goed beeld van de problemen en konden overwogen we mogelijke oplossingen. Uiteindelijk hebben we gekozen voor LED-spotjes in de weg; deze oplossing is duurzaam en gemakkelijk te realiseren. We hebben twee keer ingesproken in de toenmalige fusieraad, de raad heeft besloten dat ze het onderzoek gaan behandelen in de gemeente Altena.

Evaluatie projectgroep Verkeersveiligheid
Wat goed ging:

 • Goed overleg tussen de jongerenraad en de projectgroep;
 • Goed overleg tussen de projectgroep en de begeleiding;
 • Uiteindelijke doel bereikt: fietspaden worden verlicht;
 • Er was voldoende belangstelling voor ons project vanuit meewerkende partijen;
 • De enquêtes werden goed beantwoord door de leerlingen.
  Wat beter kon:
 • Dichter op de gemeente kunnen zitten, zodat er meer vaart achter gezet kon worden;
 • Het project eerder los kunnen laten, zodat aandacht naar een ander project kon gaan. Maar
  het continu overleg zorgt er wel voor dat de inspraak behouden wordt;
 • Dichter op de scholen kunnen zitten voor het beantwoorden van de eerste enquête zodat we
  een breder beeld kregen.

Ledenwerving

Het project Continuïteit Jongerenraad is een lopend project dat voortkomt uit het researchproject. Het researchproject draaide om een advies voor de fusieraad over hoe we de jongerenraad het beste konden inrichten en op die manier ook konden worden geïnstalleerd. Eigenlijk gaat deze groep verder om te kijken hoe de jongerenraad zich kan blijven ontwikkelen om zo goed mogelijk haar taak uit te voeren. We zijn er om constant te reflecteren op hoe het gaat en of de jongerenraad nog voldoende grond heeft om te bestaan. Bij dit project hoort ook het zorgen voor voldoende aanwas van nieuwe leden.

Jongerenfaciliteiten

Met de projectgroep jongerenfaciliteiten onderzoeken wij welke faciliteiten in de gemeente missen en welke de hoogste urgentie hebben. Wij zullen hierover de gemeenteraad adviseren in de hoop dat zij tot actie overgaan.

Wij vinden het belangrijk dat jongeren zich thuis voelen in de gemeente en dat zij geen dingen missen. Als dit wel het geval is willen wij hier iets aan veranderen voor zover mogelijk.

De enquête was al verspreid via sociale media. In september hebben we hulp gevraagd aan Paula Jorritsma, zij heeft er voor gezorgd dat de enquête ook bij de middelbare scholen in de gemeente zou komen. De enquête is nu dus over al verspreid.

Jeugd en Financiën

Projectgroep jeugd en financiën.

De naam zegt het eigenlijk al; in deze projectgroep behandelen we zaken die te maken hebben met de jeugd en hun geld.

Zo helpen we organisaties, die advies willen over hoe ze de jeugd het beste kunnen informeren, over hoe ze om moeten gaan met geld.

Ook hebben we een project lopen, waarin we ons best doen om examenleerlingen zo goed mogelijk te informeren over studiefinanciering. Met studiefinanciering kun je namelijk de studie die je na de middelbare school volgt bekostigen, maar je moet natuurlijk wel weten hoe je daarmee om moet gaan

Teambuilding

De projectgroep teambuilding is opgericht om de leden van de jongerenraad een hechte band met elkaar te laten krijgen en die band vervolgens te behouden. Wij doen dit door bijvoorbeeld gezellige uitjes en barbecues te organiseren. De uitjes proberen we in een thema te houden dat bij de jongerenraad past, denk daarbij bijvoorbeeld aan een uitje naar het Europees Parlement.