Projecten

Jeugd en Drugs

Het project Jeugd & Drugs gaat over het verminderen van drugsgebruik in de gemeente. Daarvoor zijn de laatste jaren hard aan de slag gegaan. Wij hebben al verschillende dingen gedaan om erachter te komen hoe wij dit precies willen gaan aanpakken. Wij hebben een paar maanden geleden een vergadering gehad met alle drie de burgemeesters en mensen die gespecialiseerd waren op dat gebied, een wijkagent is langskomen om hierover te vertellen, verschillende leden zijn ook al naar een aantal bijeenkomsten gegaan over drugs. Met al die informatie hebben wij advies uitgebracht voor de fusieraad. Hij werd heel positief ontvangen. Nu moeten wij door pakken en samen met de gemeente aan de slag om onze prachtige gemeente Altena een betere plek te maken!

Straatverlichting

Een van onze werkgroepen is verlichting. De fiets is voor jongeren het belangrijkste vervoersmiddel, jongeren gebruiken het vervoermiddel zeer frequent. We vinden de veiligheid van jongeren erg belangrijk, ook op de fiets moeten de jongeren zich veilig voelen. Het afgelopen jaar hebben we als projectgroep hard gewerkt aan een voorstel voor de toenmalige fusieraad. We hebben als eerste een onderzoek gedaan door middel van een enquête, deze hebben we verspreidt onder driehonderd jongeren. Hieruit bleek dat het overgrote deel van de jongeren vond dat de fietsverlichting onvoldoende was. In de enquête hebben we ook onder andere gevraagd of de jongeren specifieke routes konden aanwijzen waar de verlichting onvoldoende was. De jongeren konden zeker een aantal routes opnoemen, de meest genoemde hebben we onderzocht. We hebben de huidige situatie onderzocht, fietsers geteld en ook de hulp ingeschakeld van een deskundige. Zo kregen we een goed beeld van de problemen en konden overwogen we mogelijke oplossingen. Uiteindelijk hebben we gekozen voor LED-spotjes in de weg; deze oplossing is duurzaam en gemakkelijk te realiseren. We hebben twee keer ingesproken in de toenmalige fusieraad, de raad heeft besloten dat ze het onderzoek gaan behandelen in de gemeente Altena.

Continuïteit Jongerenraad

Het project Continuïteit Jongerenraad is een lopend project dat voortkomt uit het researchproject. Het researchproject draaide om een advies voor de fusieraad over hoe we de jongerenraad het beste konden inrichten en op die manier ook konden worden geïnstalleerd. Eigenlijk gaat deze groep verder om te kijken hoe de jongerenraad zich kan blijven ontwikkelen om zo goed mogelijk haar taak uit te voeren. We zijn er om constant te reflecteren op hoe het gaat en of de jongerenraad nog voldoende grond heeft om te bestaan. Bij dit project hoort ook het zorgen voor voldoende aanwas van nieuwe leden.