Projecten


Verkiezingen

De projectgroep verkiezingen van de Jongerenraad is een projectgroep die zich heeft gericht op de Tweede Kamer verkiezingen en zich nu richt op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Voor de Tweede Kamerverkiezingen heeft de Jongerenraad de partijprogramma’s van 13 partijen omgeschreven en belangrijke punten voor jongeren eruit gehaald, daarnaast heeft de projectgroep posters ontwikkeld en heeft dit op onze kanalen geplaatst als informatievoorziening voor jongeren.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in Altena gaan we dieper in op de beweegredenen waarom jongeren wel of niet gaan stemmen. We willen weten wat jongeren belangrijk vinden en wat hun drijft. Wat kan de lokale politiek betekenen voor jongeren is een vraag die centraal staat in het onderzoek. Na de afronding van dit onderzoek willen we met de partijen in Altena in gesprek gaan en het hebben over onze bevindingen en de partijprogramma’s. We willen begin 2022 debatavond(en) organiseren met de politieke partijen en jongeren. Ons doel is om jongeren te motiveren en duidelijk te krijgen wat hun drijfveren zijn, zodat deze worden overgenomen in programma’s en de jongeren uiteindelijk hun stem laten gelden in Altena . Stemmen is een grondrecht en belangrijk om te gebruiken, er komt veel bij kijken omdat er veel verschillende partijen zijn en de gemeente over diverse zaken gaat. We willen van 16 maart 2022 een speciale dag maken zodat we een hoge opkomst gaan krijgen hier in Altena onder de jongeren!


Jeugdlintje Altena

Het zal je buurjongen maar zijn die zich al jaren als vrijwilliger inzet bij de voetbalclub in je dorp, of je buurmeisje die al tijden mantelzorg verleent aan haar zieke opa. Misschien heb je wel een neefje die een bijzondere prestatie heeft geleverd op sportief gebied, of wellicht is het je eigen kind die een fantastisch mooie actie heeft opgezet voor het goede doel.

We kennen allemaal wel een jong iemand die zich op wat voor soort reden dan ook inzet voor de regio. Het zijn precies die jongen die Altena op de kaart zetten en het zijn precies die jongeren die Altena leefbaar houden.

Tijdens de landelijke lintjesregen rond Koningsdag worden veel inwoners onderscheiden in de orde van Oranje-Nassau. Dit zijn voornamelijk volwassenen die ieder op zijn of haar eigen manier bijzonder werk heeft verricht in de afgelopen jaren, waarover niks anders dan lof!

Maar waar blijft de erkenning voor al die jonge mensen die zich ook inzetten voor onze gemeente en voor mensen uit onder gemeente?

De Jongerenraad Going4Altena vind dat deze jongeren erkenning moeten krijgen voor hun daden. De Jongerenraad wil deze jongeren belonen met het jeugdlintje.


Public Relations

De projectgroep PR van de Jongerenraad is een lopende commissie die zorgt voor het beeld dat uitgedragen wordt naar buiten. De projectgroep PR houdt zich vooral bezig met het zorgen van communicatie naar buiten toe op onze social media accounts. De projectgroep zorgt ook voor het werven van leden, door bijvoorbeeld presentaties te geven op middelbare scholen. De projectgroep is er om constant te reflecteren op hoe het gaat en of de jongerenraad nog voldoende grond heeft om te bestaan. Daarnaast doet de jongerenraad elk jaar een actie met een maatschappelijke organisatie om als jongerenraad een steentje bij te dragen aan de maatschappij en tegelijkertijd ons gezicht in Altena op locatie te laten zien.

De boodschap die we willen doorgeven is ookal kan je jongere nog niet stemmen, je door de Jongerenraad alsnog een stem kunt krijgen en die kunt laten horen. Wij laten de jongeren zien wat voor werk wij doen en de resultaten die we hebben behaald. Wij vertegenwoordigen de jongeren


Alcohol en Drugs

Het project jeugd & drugs heeft als doel het verminderen van drugsgebruik en zorgen voor de bewustwording in de gemeente Altena. Na verschillende informatieavonden met organisaties en betrokkenen heeft de Jongerenraad een onderzoek opgezet om te kijken hoe de stand van zaken was met drugs in Altena.

Drugsgebruik is een groot maatschappelijk probleem wat zich op het platteland makkelijk kan wortelen. De Jongerenraad wil dit tegengaan en liet zien met de uitkomsten van het onderzoek dat het tijd was voor actie in de gemeente Altena. Het college stelde een actieplan op rondom alcohol en drugs. De Jongerenraad was blij met dit concept plan en voegde nog enkele opmerking toe tijdens de vergadering. Inmiddels zijn we weer betrokken bij het actieplan, waarvan al acties zijn uitgevoerd. We komen nu maandelijks samen met de wethouder, om verschillende actie zo goed mogelijk in te vullen. Daarnaast geven we advies en zijn we kritisch over de acties die de gemeente doet rondom dit onderwerp. Zo houden we ons nu bezig met het meerjarenbeleid alcohol en drugs, zijn we betrokken bij de komende plannen van het dorpshuis Meeuwen en hebben we vragen gesteld over de mysterieshoppers in Altena.

Jongerenfaciliteiten

De projectgroep jongerenfaciliteiten is ontstaan in 2018 met als doel om te onderzoeken welke faciliteiten jongeren in de gemeente missen en welke faciliteiten de hoogste urgentie hebben. Onlangs hebben wij hier de gemeenteraad over geadviseerd. 

Voor ons is het belangrijk dat jongeren zich thuis voelen in onze gemeente en dat zij geen faciliteiten missen om of dicht bij hun eigen dorp. 

Om dit te onderzoeken hebben wij een enquête verspreid door de gehele gemeente. Aan de hand van de uitkomsten hebben wij een advies geschreven met de gevonden problemen en de mogelijke oplossingen. Op 19 januari hebben wij ons advies voorgelegd tijdens de “inloop”. Het advies waar wij over ingesproken hebben is te lezen in de bijlage. Het advies bestaat uit een enquête, overzicht van faciliteiten in de gemeente en het advies zelf. Het inspreken is terug te zien via de volgende link: https://altena.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/778174/Inloop%2019-01-2021

Hierna hebben wij een reactie van het college van burgemeesters en wethouders gekregen op ons advies, wat wij een teleurstellende reactie vonden. De reactie is te lezen in de bijlage. Hierna hebben wij opnieuw ingesproken en gereageerd. Dit is ook te lezen in de bijlage en is te zien via de volgende link: https://altena.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/778844/Altenaronde%2023-02-2021

Er is geluisterd naar onze teleurstelling en uiteindelijk is ons voorstel aangenomen. Het volledige raadsbesluit is ook te lezen in de bijlage. Voor nu is het even afwachten wat er gaat gebeuren. Gelukkig gaan wij wel betrokken worden bij het proces!


Watertapkraan op straat


Een watertappunt is een gratis drinkvoorziening in de openbare ruimte. Je kan hiermee jouw eigen flesje bijvullen. Met behulp van de watertappunten willen we het afval van plastic flesjes verminderen.
Jouw mening telt! Klik nu op de link naar de enquête, invullen duurt niet langer dan 5 minuten. Wanneer je je e-mailadres achterlaat maak je kans op één van de drie doppers. 

Alvast bedankt!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVgldyOBcuCYf2qXHyEB1y72J7PHe2uR9IaqZ9ND800lVDlQ/viewform


Challengers

De Gemeente Altena is een diverse gemeenten met veel uitdagingen op allerlei terreinen. Tijdens de gemeenteraadsvergaderingen komen verschillende onderwerpen voorbij die vaak met jongeren te maken hebben. Denk hierbij aan de verplaatsing van een gebouw die veel impact heeft op de verkeersveiligheid, zoals de plannen voor de verplaatsing van de Aldi in Werkendam. Of beslissingen die genomen worden op het gebied van sport, denk hierbij aan de toekomstige aanleg van de atletiekbaan in Sleeuwijk. Een actueel onderwerp is nu de herindeling van de Biesbosch en het komende sportbeleid.

De projectgroep genaamd ‘de challengers’ is een projectgroep die nauwlettend de agenda van de gemeenteraad volgt, waarbij onderwerpen die te maken hebben met jongeren worden uitgelicht. Houd de gemeenteraad wel rekening met het belang van jongeren in besluiten? De projectgroep geeft bij zulke onderwerpen advies aan de gemeenteraad, waar de gemeenteraad bijvoorbeeld rekening mee moeten houden of wat juist goed is. Onze adviezen worden ingezonden naar de gemeenteraad door middel van een brief, inspreekmoment of een filmpje. Het doel is onze visie te geven als jongeren om besluiten ook te laten aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en natuurlijk de jongeren een stem te geven door op te komen voor de belangen van deze groep.


Teambuilding

De projectgroep teambuilding heeft als doel een goede band te creëren en te behouden met onze leden en met de rest van de gemeenteraad en het college. De projectgroep organiseert verschillende activiteiten met een thema dat past bij de Jongerenraad. Zo is de Jongerenraad bijvoorbeeld in december 2019 naar het Europees Parlement geweest, en hebben we eind 2020 een online evenement gehouden. Daarnaast sluiten wij het politiek jaar af met een barbecue.

Daarnaast wil de projectgroep ook avonden gaan organiseren om de gemeenteraad en het college beter te leren kennen. Dit bijvoorbeeld door een debatavond te organiseren met verschillende raadsleden onder het genot van een versnapering. En wil daarbij op bepaalde avonden een fractie uitnodigen om zo een beter beeld te krijgen van elkaar.